musisz zobaczyć
  • Loading

Łomżyński Inkubator Przedsiębiorczości otwarty

Już 1 lipca br. swoją działalność rozpoczyna Inkubator Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża, Spółka z.o.o. Tym samym kończy się pierwszy etap tworzenia Parku Przemysłowego. Jego budowa trwała od stycznia 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku.

- Liczę, iż Park Przemysłowy Łomża stanie się bodźcem stymulującym rozwój subregionalnej przedsiębiorczości oraz korzystnie wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w Łomży, zwłaszcza wśród ludzi młodych – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Priorytetowym celem Parku Przemysłowego Łomża jest stworzenie korzystnych warunków do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększania konkurencyjności firm na rynku regionalnym. Nowe i innowacyjne podmioty otrzymają tu wsparcie w postaci infrastruktury lokalowej, szkoleniowe oraz doradcze.

Inkubator Przedsiębiorczości należy do instrumentów generujących rozwój kreatywności gospodarczej. Oddziałując na środowisko poprzez wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwianie dostępu do nowych technologii oraz profesjonalnych usług okołobiznesowych, tworzy warunki do zakładania i umocnienia nowych podmiotów w trudnej fazie początkowej ich działalności oraz kreuje perspektywy pracy i awansu zawodowego – podkreśla prezes Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski.

Zaproszenie ze strony otwartej instytucji skierowane jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż dwa lata oraz do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć na najbardziej preferencyjne warunki wynajmu pomieszczeń.

Nowocześnie wyposażone i atrakcyjne cenowo lokale to nie jedyny atut Inkubatora. Korzystający z niego przedsiębiorcy mogą liczyć również na stałą opiekę teleinformatyczną, promocję i reklamę, pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego, doradztwo finansowe, prawne i inwestycyjne. W szerokiej ofercie łomżyńskiego Parku Przemysłowego zainteresowane podmioty znajdą usługę wirtualnego biura, całodobową możliwość wynajmu na godziny sal spotkań biznesowych oraz sali konferencyjnej.

Park Przemysłowy Łomża wyszedł również naprzeciw potrzebom firm i instytucji przykładających szczególną wagę do bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych oraz przetwarzanych w nich danych. Oferuje bowiem wynajmowanie przestrzeni serwerowej z przeznaczeniem pod bazy danych, pliki i kopie zapasowe.

Kolejnym z narzędzi wspierania rozwoju firm - lokatorów Inkubatora, jest wdrożony przez Park Przemysłowy Łomża program strategicznego partnerstwa z uczelniami wyższymi umożliwiający transfer wiedzy i technologii. Dotychczas stosowne porozumienia podpisane zostały z czterema szkołami wyższymi.

W działającym od początku lipca Inkubatorze Przedsiębiorczości działalność gospodarczą prowadzą 22 przedsiębiorstwa reprezentujące branże: teleinformatyczną, ubezpieczeniową, doradczą oraz działające w sektorze usług dla firm.

Całkowity koszt budowy Inkubatora Przedsiębiorczości, którego powierzchnia wynosi 3620 m kwadratowych (w tym 2248 m powierzchni użytkowej), wyniósł 17,5 mln zł, z czego 50% pozyskane zostało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Pozostałe fundusze pochodziły ze środków własnych Parku Przemysłowego Łomża Sp.z.o.o. Posiadaczem 100% udziałów w spółce jest Miasto Łomża.

Rozpoczęła się już realizacja  II etapu budowy Parku Przemysłowego Łomża. Sednem tej koncepcji jest budowa centrum logistyczno - produkcyjnego z wykorzystaniem istniejących obiektów dawnych warsztatów szkoły drzewnej.

źródło: PPŁ