musisz zobaczyć
  • Loading

Gminy Grajewo, Stawiski i Bargłów Kościelny otrzymały dotacje z PROW na kolektory słoneczne

Jerzy Leszczyński i Bogdan Dyjuk reprezentujący Zarząd Województwa Podlaskiego podpisali w piątek umowy z trzema gminami na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich, finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził w zeszłym tygodniu listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’, objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich. Środki przeznaczone na jednego beneficjenta nie mogą przekroczyć 200 tys. zł euro przy 90 proc. poziomie dofinansowania.

O dofinansowanie starało się 26 beneficjentów, z czego na liście operacji znalazło się 25 inwestycji.

Samorząd województwa mógł zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których inwestycje zostały ocenione najwyżej (jeśli projekty miały tyle samo punktów to decydowało kryterium dodatkowe – wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca). Są to inwestycje gmin Grajewo, Stawiski i Bargłów Kościelny. I z przedstawicielami tych gmin Zarząd Województwa podpisał umowy.

- Gratuluję wam dobrze złożonych i najwyżej ocenionych wniosków i życzę, aby to wsparcie finansowe z PROW przyczyniło się do inwestycji służących mieszkańcom – powiedział Jerzy Leszczyński.

- Liczymy też na szybkie realizacje tych inwestycji – dodał Bogdan Dyjuk.

Pozostałe gminy mogą liczyć na zawarcie umów, ale najpierw zostaną umieszczone na kolejnych, pod względem ilości uzyskanych punktów, miejscach listy krajowej, gdzie znajdą się również projekty ze wszystkich województw. Listę krajową utworzy i zamieści Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Umowy będą zawierane w kolejności wynikającej z listy, do wysokości dostępnych środków.