musisz zobaczyć
  • Loading

Premier Kopacz, „Senior-WIGOR” i Wójt Gminy Piątnica

Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Ryszard Kozicki w dniu 5 sierpnia 2015 r. w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odebrał z rąk Premier Ewy Kopacz oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, promesę dofinansowania utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w ramach I edycji Rządowego Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Gmina Piątnica aplikowała w miesiącu czerwcu br. o rządowe dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu „Senior – Wigor”. Złożony projekt został wysoko oceniony, co zdecydowało o znalezieniu się w gronie 119 samorządów z całego kraju, w tym 3 z województwa podlaskiego, które w tym roku uzyskały dotacje na ten właśnie cel. Wartość wsparcia finansowego na utworzenie placówki wyniesie 80% całkowitej wartości zadania.
Projekt przewiduje powstanie miejsca dla 20 osób, w którym osoby starsze będą mogły aktywnie spędzać czas poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, a także sportowo-rekreacyjnych. Seniorzy znajdą w nim również fachową opiekę, w tym będą mogli skorzystać z terapii zajęciowej i rehabilitacji.
Mamy nadzieję, że podjęte w ramach projektu działania przyczynią się do poprawy życia seniorów z Gminy Piątnica, poprzez skuteczne przeciwdziałanie dezintegracji i wyłączeniu z życia społecznego oraz będą promować aktywne formy spędzania czasu, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie jakości życia uczestników programu - czytamy w oficjalnym komunikacie Gminy