musisz zobaczyć
  • Loading

Łomża otwarta na biznes

W Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich odbyła się konferencja pt. „Przedsiębiorcza Łomża – otwarci na Biznes”. Głównym jej elementem było wyróżnienie firm lokalnych, działających z sukcesami od kilkudziesięciu lat na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. W jej trakcie omówione zostały także założenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Łomży oraz zaprezentowano możliwości pozyskania przez przedsiębiorców środków unijnych, a także przybliżono działalność Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski  przekonywał, że władze miasta  powinny kształtować jak najlepsze możliwości do rozwoju lokalnych firm i inwestowania w Łomży, stwarzając w ten sposób warunki do powstawania nowych miejsc pracy. - Dlatego już rok temu, podczas naszego pierwszego spotkania, zapowiadałem opracowanie programu gospodarczego dla naszego miasta – mówił Prezydent podkreślając jednocześnie, że do pełnego sukcesu niezbędna jest również odpowiednia polityka rządu nakierowana na szybki rozwój gospodarczy kraju. Zapowiedział przedłożenie po wakacjach gotowego programu gospodarczego do akceptacji Radzie Miejskiej. - Chcemy być miastem otwartym na biznes, innowacyjnym i konkurencyjnym oraz przedsiębiorczym. I właśnie m.in. w tym ma nam pomóc opracowywany program rozwoju gospodarczego Łomży – mówił Prezydent.

Wstępne założenia opracowywanego programu gospodarczego zaprezentował zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. - Rozwój przedsiębiorczości jest elementem realizacji Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 Plus. Jest planem wykonawczym w stosunku do nadrzędnego Programu Rozwoju Miasta, który ma pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców miasta i spowodować, że zostanie zrealizowana wizja zawarta w Programie Rozwoju Miasta Łomża, określona w trzech sformułowaniach: Łomża miastem innowacyjnej przedsiębiorczości, Łomża miastem ludzi uczących się, Łomża miastem ludzi pracujących – mówił zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki. W ramach tworzenia programu odbywać się będą spotkania partycypacyjne mające na celu wypracowanie i określenie zadań głównych i zadań wspierających zgodnych z potrzebami interesariuszy, które będą realizowały rozwój przedsiębiorczości.  Z programu ma też wynikać system ulg i zwolnień od podatków. – Chcemy także opracować listę zawodów, w jakich powinno kształcić w Łomży. To też da podstawę do określenia tego, co jeszcze wymaga doposażenia do kształcenia zawodowego - mówił zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki, zapowiadając m.in. utworzenie centrum informacji zawodowej. W trakcie opracowywania program rozwoju przedsiębiorczości ma być konsultowany z wieloma środowiskami, których realizacja zadań zapisanych w programie będzie dotyczyła.

Na zakończenie konferencji Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wręczyli podziękowania przedsiębiorcom z naszego miasta, działającym z sukcesami od kilkudziesięciu lat na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym, a obecnie zatrudniają ponad 20 osób. - Państwa ciężka praca, odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji oraz determinacja w dążeniu do celu, a przede wszystkim osiągnięty sukces i uznanie są powodem do dumy dla Państwa i wzorem do naśladowania dla innych. Państwa działalność buduje prestiż naszego miasta. Tworzy miejsca pracy dla wielu mieszkańców Łomży i regionu, przyczyniając się tym samym do budowania tożsamości lokalnej społeczności oraz stanowi siłę napędową rozwoju miasta – mówił Prezydent Mariusz Chrzanowski składając gratulacji przedstawicielom wyróżnionych firm.

Gratulacje dla przedsiębiorców złożyli także Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Ponadto, w trackie  konferencji przez Prezesa Leszka Deca i Wiceprezesa Wojciecha Kierwajtysa omówiona została działalność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast możliwości finansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zaprezentował prof. dr hab. Marek Proniewski – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.