musisz zobaczyć
  • Loading

EKO Gmina Łomża – dbajmy o czystość gminy (VIDEO)

Troska o środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby jest obowiązkiem każdego z nas. Zaszczepienie dobrych nawyków wśród dzieci zaprocentuje na przyszłość, dlatego tak ważna jest edukacja od najmłodszych lat. W celu zwiększenia świadomości ekologicznej i promocji prawidłowej segregacji odpadów wśród mieszkańców, gmina Łomża realizuje wśród dzieci i młodzieży szkolnej kampanię edukacyjną pod nazwą: ,,EKO Gmina Łomża – dbajmy o czystość gminy!”.

Środki finansowe na realizację akcji pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Akcja bezpośrednio skierowana będzie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Łomża, a pośrednio także do ich rodziców i pozostałych domowników. Działania w projekcie zakładają dystrybucję ulotek i produkcję filmu promocyjnego. We wrześniu młodzież weźmie udział w konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy o gospodarce odpadami w gminie, w których do wygrania będą cenne nagrody. Dodatkowo w szkołach odbędą się prelekcje ekologiczne. Uczniowie dowiedzą się czym jest recykling, w jaki sposób segreguje się odpady w naszej gminie, a także jak zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. Projekt zakończy się w listopadzie.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że zaangażowanie dzieci i młodzieży pozytywnie wpłynie na kształtowanie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności w gospodarstwach domowych. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda zmniejszenia kosztów eksploatacji składowisk odpadów oraz ograniczania zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku promującego projekt, w którym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach.