musisz zobaczyć
  • Loading

Droga w Konarzycach oddana do użytku

Owocem dobrej współpracy gminy Łomża z powiatem łomżyńskim jest kolejna wyremontowana droga, tym razem - droga powiatowa nr 1948 B prowadząca z Konarzyc w kierunku Łochtynowa, która została oficjalnie oddana do użytku.

Dzięki podjętym wspólnym działaniom przez oba samorządy i wsparciu finansowemu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, mieszkańcy ul. Młynarskiej w Konarzycach mogą cieszyć się z nowego odcinka bitumicznej drogi o długości 1,2 km i przebudowanego mostu na rzece Łomżyczce. Inwestycja kosztowała w sumie 3 miliony złotych.

W otwarciu uczestniczyli starostowie i radni powiatu łomżyńskiego, wójt i radni gminy Łomża, sołtysi Konarzyc i Łochtynowa, a także mieszkańcy Konarzyc.

Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych i Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podziękowali wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz radom samorządów za zaangażowanie i współpracę. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, nowo wykonany odcinek drogi poświęcił ks. prałat Paweł Bejger - Nie chciałbym nigdy otrzymać wiadomości, że na tej drodze ktoś zginął lub został kaleką. Niech więc to błogosławieństwo służy bezpiecznej jeździe – powiedział proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łomży, która swym zasięgiem obejmuje także Konarzyce.

Wartość oddanej dziś do użytku drogi to 3 miliony złotych. Na inwestycję złożyły się środki z trzech źródeł. Ponad 30 % dołożyła gmina Łomża, 50% Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu łomżyńskiego. Wykonawcą robót była firma BIK PROJEKT z Łomży.