musisz zobaczyć
  • Loading

S61 Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna za co najmniej 75 milionów

Pięć firm i konsorcjów z Polski i Europy było zainteresowanych budową II nitki obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61. Wczoraj nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza opiewała na nieco ponad 75 mln zł., najdroższa na blisko 99,5 mln zł.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni (lewej) na obwodnicy Szczuczyna o długości 6,58 km z nawierzchnią z betonu cementowego wraz z obiektami inżynierskimi i poszerzeniem fragmentu istniejącej jezdni.

Najtańszą ofertę złożyła firma POLAQUA Sp. z o.o. Ta sama firma, która wykonała w latach 2014-2015 obwodnicę Szczuczyna, przejmując ją po hiszpańskim konsorcjum FCC (któremu GDDKiA wcześniej wypowiedziała umowę).

Najdroższą ofertę złożyło Konsorcjum - PORR Polska Infrastructure S.A. , Porr Bau GmbH Austria oraz UNIBEP S.A. Pozostali uczestnicy postępowania to firmy: Strabag Sp. z o.o., Konsorcjum: TRAKCJA PRKiI S.A., Comsa SA Hiszpania, AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO TILTAI” Litwa i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. Białystok., a także firma BUDIMEX S.A.

 Wszystkie firmy startujące w przetargu zaoferowały najkrótszy czas wykonania zadania – 28 miesięcy od daty zawarcia umowy, a ta zostanie podpisana w II kwartale br.