musisz zobaczyć
  • Loading

Ponad 2,8 mln dofinansowania na inwestycje drogowe

Miasto Łomża otrzyma ponad 2,8 mln zł dofinansowania na rozbudowę Szosy Zambrowskiej i ul. Polowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Tak wynika z opublikowanej na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego listy zakwalifikowanych wniosków. Całkowita wartość inwestycji to 6,5 mln zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje rozbudowę Szosy Zambrowskiej i ul. Polowej od ronda Lutosławskiego do ul. Wojska Polskiego, z wyłączeniem rond Hanki Bielickiej i skrzyżowania z Al. Legionów. Na odcinku prawie 1,2 km zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo – rowerowy oraz nowe skrzyżowania. Zrealizowane zostaną także zatoki autobusowe, perony i wiaty przystankowe, odwodnienie, ogrodzenia ochronne, azyle dla pieszych i parking.

Realizowanych jest też szereg innych inwestycji drogowych. Trwa m.in. przebudowa Sikorskiego czy ulic na os. Maria. Na ukończeniu jest już także przebudowa ul. Zawadzkiej. Obecnie trwają tam prace porządkowe, ulica zostanie dopuszczona do ruchu w połowie czerwca.