musisz zobaczyć
  • Loading

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej

Ratusz ogłosił czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spokojnej 96 w Łomży. Składa się ona z dwóch działek o łącznej wielkości 0,0721 ha, zaś jej cena wywoławcza wynosi 92 tys. zł netto.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi. Zainteresowane osoby powinny wpłacić wadium do 5 września br. na konto Urzędu Miejskiego.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 11.00, w dniu 8 września 2017 roku. Poprzednie przetargi zakończone wynikami negatywnymi odbyły się 3 marca 2017 r ., 12 kwietnia 2017 r. i 1 czerwca 2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.