Plan budżetu na rok 2015

Jak czytamy w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta, dopracowany przez Prezydenta Łomży projekt przyszłorocznego budżetu został właśnie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Największą nową inwestycją zaplanowaną w przyszłorocznym budżecie jest czwarty etap projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Miasta Łomży”.

W jego ramach przewidziana jest budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną, w tym odwodnienie tych ulic poprzez ul. Zawady Przedmieście do ul. Przykoszarowej. Inwestycja ma być realizowana od początku kwietnia do końca września 2015 roku i będzie kosztowała ok. 25 mln zł, z czego 90 proc. ma stanowić dofinansowanie ze środków unijnych, o które zabiega Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski. Prezydent jeszcze w lipcu zgłosił inwestycję na listę rezerwową projektów kluczowych województwa podlaskiego.

W projekcie przyszłorocznego budżetu znalazły się również ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe, m.in. budowa ulic: Kamiennej, Szafirowej, Turkusowej, Rubinowej czy budowa sięgacza ulicy Nowogrodzkiej. Ponadto zaplanowano przebudowę ulic: Kopernika, Kaktusowej i Krzywe Koło – II etap, a także budowę drugiej jezdni Szosy Zambrowskiej i sygnalizacji świetlnej z ul. Ks. Anny. W mieście modernizowane będą chodniki i drogi dojazdowe. Realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, tj. budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dwornej, Kaznodziejskiej czy siłowni zewnętrznej na Bawełnie oraz traktu pieszo-rowerowego i skwerku na Łomżycy. Realizowany będzie drugi etap remontu parku przy ulicach Reymonta, Bema i Prusa, przebudowywana będzie ulica Jana z Kolna, na bulwarach powstaną miejsca do grillowania, a przy Przedszkolu Publicznym nr 14 pojawi się scena koncertowa.

Miasto Łomża, widząc szanse na pozyskanie dofinansowania na rewitalizację śródmieścia w ramach nowego programowania finansowego, planuje opracować Lokalny Program Rewitalizacji. Elementy rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej znajdą się też w opracowywanej obecnie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,  która zostanie ukończona w 2015 r.

W roku 2015 sfinalizowane zostaną, realizowane w bieżącym roku inwestycje. Zakończona zostanie budowa ulic Meblowej i Browarnej, a także budowa Parku Przemysłowego Łomża – I etap. Zrealizowany zostanie również remont Domku Pastora. Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Przy szkołach przy ulicy Niemcewicza i Stacha Konwy zakończy się budowa nowych boisk do piłki nożnej.

Projekt budżetu Miasta Łomży na 2015 rok zakłada 295 mln 102 tys. zł po stronie dochodów i 308 mln 043 tys. zł po stronie wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 73,3 mln zł.  Zadania inwestycyjne finansowane będą z maksymalnym wykorzystaniem możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację (niemal 40 mln zł, czyli 54 % wydatków majątkowych to środki zewnętrzne).