Podatki lokalne bez zmian

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2015 rok były jednym z ważniejszych tematów ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z propozycją Prezydenta Mieczysława Czerniawskiego, podatek od nieruchomości w poszczególnych kategoriach, podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów miały nie zmienić się w stosunku do tych z 2014 roku.

Wszyscy zajmujący się wnioskiem prezydenta poparli inicjatywę. Większość radnych, którzy wzięli udział w dyskusji również poparła rozwiązania, które będą korzystne dla mieszkańców miasta.

Głównym kryterium jakim sugerują się władze samorządowe podejmując decyzję o zmianie stawek podatków i opłat lokalnych jest inflacja, której wskaźnik po raz pierwszy od kilku lat w Polsce jest bliski zeru.

Szczegóły dotyczące stawek podatków na 2015 rok dostępne pod adresem:

http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/art/141021105800.pdf