Przedsiębiorcy chcą inwestować w Łomży

W miniony czwartek, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przyjął u siebie przedsiębiorców z Elbląga, planujących inwestycje w naszym mieście. Byli to właściciele firm: KOLEX, zajmującej się produkcją hal i konstrukcji stalowych oraz ABO - handlującej i świadczącej usługi w szeroko rozumianym segmencie płyt meblowych.

 

Inwestorzy, którzy spotkali się z Prezydentem, posiadają już działki w Łomży w okolicach zajazdu Fadom. Obaj  wystąpili już do Urzędu Miejskiego z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Otrzymali już warunki dostawy wody i odbioru ścieków, a niebawem będą zawierali umowy na dostawę energii elektrycznej. Firma Kolex planuje w tym roku wybudować zakład produkcyjny z magazynami. Nawiązała już współpracę z dwiema osobami z Łomży, które jeszcze w tym miesiącu wyjadą na szkolenie do Elbląga. W miarę postępu realizacji inwestycji, planowane są  zatrudnienia kolejnych osób. Również druga z firm – ABO, zamierza jeszcze w tym roku wybudować hale o przeznaczeniu magazynowo – produkcyjnym oraz handlowo – wystawowym a także biuro obsługi klienta. Obaj biznesmeni swoją działalność gospodarczą w naszym mieście chcą prowadzić m.in. ze względu na położenie Łomży między Warszawą i Białymstokiem. Mają również nadzieję na dobrą współpracę z władzami miasta.

Prezydent Mariusz Chrzanowski przyznał, że Łomża jest otwarta na nowych inwestorów. Poinformował o możliwych ulgach z tytułu nowej inwestycji oraz - co za tym idzie - stworzenia nowych miejsc pracy. Zaproponował włączenie się do dyskusji również nad innymi ulgami dla przedsiębiorców, którzy w Łomży chcą inwestować. Zadeklarował swoją pomoc w kontaktach z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Polską Grupą Energetyczną w kontekście uzbrojenia działek. Pytany o możliwość budowy drogi dojazdowej do nowych zakładów, zaproponował jej realizację w ramach inicjatyw lokalnych. Taka inwestycja mogłaby zostać zrealizowana pod warunkiem, że droga będzie stanowiła własność miasta. Prezydent przedstawił także panią Małgorzatę Puchałę z Centrum Obsługi Inwestora. Wskazał ją jako osobę, która ma służyć Inwestorom pomocą w sprawach administracyjnych w Urzędzie Miejskim. Na koniec Prezydent również wyraził nadzieję na owocną współpracę, która powinna przynieść korzyść zarówno Przedsiębiorcom, jak i przede wszystkim mieszkańcom Łomży.