Nowa spółka z Radą Nadzorczą

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w miniony piątek powołał Radę Nadzorczą spółki Zakład Gospodarowania Odpadami. W jej skład weszli: Krystyna Backiel, Radosław Żegalski, Krzysztof Prokop. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Rada Nadzorcza powoła Zarząd Spółki.


Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Krystyna Backiel. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych oraz magistrem zarządzania i marketingu. W przeszłości była m.in. Dyrektorem Inspektoratu PZU S.A. Oddział Białystok, Dyrektorem Finansowym oraz Doradcą Biura Centralnych Zakupów TUiR WARTA S.A., Prezesem Zarządu OLIMP Purchasing Managment Sp. z o.o. Jest ekspertem w Centrum Badań i Analiz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Założycielka i Prezes Zarządu Fundacji „Teraz Kobiety”, która w 2011 roku organizowała m.in. w Łomży Rajd Polski Kobiet, promujący cykliczne badania u kobiet, takie jak mammografia, USG piersi i narządów rodnych, cytologię czy szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy.
Radosław Żegalski jest absolwentem Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Pracował m.in. jako inżynier ds. energetycznych Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. oraz kierownik działu obsługi odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Łomży. Jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej ŁFPK Sp z o.o. Obecnie związany z branżą informatyczną.
Krzysztof Prokop posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz na stanowisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Autor i współautor ponad siedemdziesięciu opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym monografii naukowych, podręczników i artykułów. Uczestnik ponad czterdziestu konferencji naukowych w kraju i za granicą  oraz organizator wielu przedsięwzięć naukowych, m.in. międzynarodowej konferencji naukowej Evolution of Constitutionalism in the Visegrad Group Member States, Białystok 2010. Jest ekspertem Zespołu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.