Weź udział w konkursie poetyckim im. Jana Kulki

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży ogłasza trzynastą już edycję ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o nadesłanie dwóch niepublikowanych drukiem i nienagradzanych tekstów poetyckich do 20 marca 2015 na adres organizatora (MDK-DŚT, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża).

Tematyka utworów może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być jeden tekst dodatkowy do zestawu). Teksty, w trzech egzemplarzach, powinny być oznaczone godłem (wyrazowym), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem  -  powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy, nota biograficzna).