Prawdziwa cnotą krytyki się nie boi

Na wstępie, bardzo dziękuję Panu Danielowi za przerwanie mojego "monologu" w tym serwisie. Szczerze gratuluję odwagi publicznej wypowiedzi i zachęcam innych, którzy chcą wypowiadać się w autoryzowanej formie.

Nie podzielam Pana obawy, że krytyka może być niekonstruktywna. Myślący Urzędnik z pewnością zastanowi się ponownie nawet wtedy, gdy tzw. krytyk lub krytykant wygłosi jakiekolwiek negatywne opinie. Z resztą, moim zdaniem, jedyna niekonstruktywna krytyka to wypowiedź "ad personam" czyli atakowanie człowieka zamiast odniesienia się do jego działań. To niebezpieczeństwo minimalizuje właśnie autoryzowana forma wypowiedzi i chyba nie grozi nam dryfowanie w kierunku wirtualnego "Szamba".
Zgadzam się, że opisany przykład podejścia urzędników do inicjatyw biznesowych zasługuje na powielenie. W prawie identycznej formie prezentowalem ten styl myślenia na posiedzeniu Komisji Rozwoju RM kilka miesięcy temu. Mam jednak pewne zastrzeżenie. W naszych polskich i lokalnych realiach "władza" kocha wysyłać medialne opowiastki o własnym działaniu zamiast samego dzialania. Z rezerwą, więc, odnoszę się do kolejnej reorganizacji w Ratuszu, a ściślej - do pomysłu rozbudowy departamentu "promocji". Oby nie wyglądało to tak, jak w poprzedniej kadencji. Zawsze można zatrudnić "piewców" sukcesu władzy, ale wyborcy oceniają te sukcesy po swojemu. Pewnie z pięciu dziennikarzy zatrudnił poprzednik Pana Prezydenta i skończyło się na kilkunastu procentach. Były też fasadowe rady konsultacyjne i skończyło się na obiedzie oraz obdarowaniu książką autorstwa Przewodniczącego - oczywiście w ramach promocji Miasta - czyli podatnik zapłacił. Cieszy mnie każda forma dialogu, ale najbardziej oczekuję konkretnych działań. Mam też cichą nadzieję, że rozszerzona rada przy obecnym Prezydencie szczerze podzieli się z nim informacjami z autopsji, w jaki sposób Miasto może wspierać konkretne biznesy. Gdyby te doświadczenia udało się wdrożyć w szerszym zakresie, pewnie Łomza byłaby już "Krzemową Doliną ". Reasumując, przedkładam konkrety nad promocję, w szczególności medialną.
Tadeusz Zaremba.